Wiatyk to Komunia święta na drogę do wieczności dla tych, którzy kończą swoje życie ziemskie.
Jezus zapewnił nas: „Kto spożywa moje ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).
Do przyjęcia wiatyku zobowiązani są wszyscy ochrzczeni, którzy mogą przyjąć Eucharystię, w niebezpieczeństwie śmierci, niezależ-nie od przyczyny, z której ono wynika.
Rodzina, sąsiedzi powinni ułatwić przygotowanie swoich bliskich na śmierć poprzez spotkanie z Chrystusem.
W razie nagłej potrzeby przyjęcia Wiatyku, można zgłaszać  się w każdej chwili telefonicznie lub bezpośrednio w kancelarii parafialnej lub zakrystii kościoła.