Ochrona danych osobowych (RODO)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski,  w dniu 13 marca 2018r. informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu ul. Adama Asnyka 54-56, 62-800 Kalisz.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest działalność duszpasterska (realizująca się min. przez: prowadzenie ksiąg parafialnych i innych dokumentów, sporządzanie odpisów i innych zaświadczeń, ewidencjonowanie intencji mszalnych, wypominkowych, itp.), która to:
– jest niezbędna do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i/lub prawa świeckiego),
– jest niezbędna do ochrony żywotnych interesów osoby, której te dane dotyczą, bądź innej osoby trzeciej,
– jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018r., art. 7 punkt 3, 4, 5.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty należące do tzw. porządku kanonicznego (np. kuria diecezjalna, inne parafie)
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania przyczyn duszpasterskich lub tak długo jak występuje ciążący na administratorze obowiązek prawny wynikający z prawa kanonicznego.
6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo domagania się ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zależności od celu w jakim dane zostały pozyskane, zgodnie z Dekretem wymienionym we wstępie.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies (tzw. ciasteczka – pliki, które może zapisać Twoja przeglądarka w urządzeniu, na którym oglądasz naszą stronę).

Pliki cookies służą nam szczególnie do spersonalizowania wyglądu strony jak również do celów związanych ze statystyką.

Zawsze masz możliwość wyłączenia zapisywania tych plików (ciasteczek). W tym celu zmień ustawienia w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie domowej Twojej przeglądarki bądź też na stronach producenta urządzenia z którego korzystasz. Jeśli nie zgadzasz się na to, możesz opuścić naszą stronę i skontaktować się z nami za pomocą innych środków komunikacji.

1. Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kaliszu ul. Adama Asnyka 54-56, 62-800 Kalisz.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– statystycznych,
– wymaganych przez system zarządzania treścią, z którego korzystamy do prezentacji informacji na stronie.

3. Twoje dane będą przechowywane do momentu wykasowania ich z Twojego urządzenia.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w plikach cookies jest prawny interes administratora (art 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia, o którym jest mowa).

5. Masz prawo nie zgodzić się na używanie tych plików, jednak w takiej sytuacji strona może przestać działać bądź działać nieprawidłowo.

6. Masz prawo zażądać informacji o tym jakie Twoje dane przetwarzamy, oraz w zakresie możliwym do spełnienia w przypadku pików cookies, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.