OGŁOSZENIA PARAFIALNE IV Niedziela Adwentu

22 grudnia 2019 r.

1. Dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka ofiar przy wyjściu ze świątyni przeprowadzana przez Caritas Parafialną dla najuboższych w naszej parafii.
2. W poniedziałek 23 grudnia na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy Grupę Modlitewną św. Ojca Pio.
3. W Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania od godz. 6.15 do 6.55.a o godz. 7.00 jedyna w tym dniu Msza św. Zachęcamy tego dnia do tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
W nocy na godz. 24.00 zapraszamy na Mszę św. Pasterską, podczas której połowa ofiar z tacy przeznaczona będzie na Fundację „Pro Familia” i obronę Poczętego Życia.
W Uroczystość Bożego Narodzenia i Święto Świętego Szczepana Msze św. o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.30.
W drugi dzień Świąt ofiary na tacę składane będą na kształcenie Kleryków w Kaliskim Seminarium Duchow-nym.
4. 29 grudnia będziemy przeżywać Niedzielę Świętej Rodziny z błogosławieństwem rocznych dzieci o godz. 13.00 z miesiąca listopada i grudnia. Prosimy o zgłoszenia w Kancelarii.
5. Także tego dnia spotkanie opłatkowe dla wspólnoty Żywego Różańca o godzinie 17.00.
6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i kalendarzy na rok 2020 oraz poświęconych opłatków wystawionych przy ołtarzu, z których dobrowolne ofiary sąprzeznaczone na ogrzewanie i remonty. Nadmieniamy, że Parafia nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków po domach. Są także świece Caritas na stół wigilijny w cenie 6 i 15 złotych, a dzieci ze scholii „Iskierki Miłosierdzia Bożego” rozprowadzają sianko na stół wigilijny za dobro-wolną ofiarą na jej rozwój.
7. W piątek 27 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Prosimy o obecności możliwie całej rodziny, przygoto-wanie na stole nakrytym białym obrusem: Krzyża, świec, wody święconej z kropidłem, Pisma św. oraz zeszytu od religii przez uczęszczające na katechezę dzieci i młodzież.
8. Wspólnota „Galilea” zaprasza na radosne kolędowanie w niedzielę 5 stycznia po Mszy św. o godz. 16.00 do Dolnego Kościoła. A w poniedziałek 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego Schola „Iskierki Miłosierdzia Bożego” będzie śpiewać kolędy od godz. 12.40, następnie będzie Msza św. o godz. 13.00 i po niej dalszy ciąg wspólnego kolędowania.
9. Na stolikach przy wyjściu z kościoła są wyłożone infor-macje o widowisku „Betlejem w Polsce – Głośna noc”, któ-re odbędzie się 5 stycznia o godz. 18.00 w hali Arena.

P L A N W I Z Y T Y D U S Z P A S T E R S K I E J

PIĄTEK – 27 GRUDNIA od godz. 16.00:
– ul. M. Konopnickiej 21 (od pierwszej klatki)
– ul. M. Konopnickiej 21 (od ostatniej klatki)
– ul. M. Konopnickiej 23 (od pierwszej klatki)
– ul. M. Konopnickiej 23 (od ostatniej klatki)

SOBOTA – 28 GRUDNIA od godz. 12.00:
– ul. Polna 28 (stara zabudowa oraz nr 22 i 25)
i ul. Górnośląska 48 i 52
– ul. Legionów 14 i 19A
– ul. M. Konopnickiej 18-20

Dalszy plan kolędy jest wywieszony w gablocie, z którym się szczegółowo zapoznajmy.
Zastrzegamy sobie w wypadkach losowych możliwość zmian terminów i ulic, o czym będziemy informować w ogłoszeniach niedzielnych. Zachowajmy wymienioną kolejność. W szczególnych przypadkach prosimy o wcześniejszą informację w Kancelarii Parafialnej w celu ustalenia dogodnego terminu.