OGŁOSZENIA PARAFIALNE II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

5 stycznia 2020 r.
1. Dzisiaj Wspólnota „Galilea” zaprasza na radosne kolędowa-nie po Mszy św. o godz. 16.00 do dolnego kościoła.
2. Także dzisiaj o godz. 18.00 w hali Arena widowisko „Betlejem w Polsce – Głośna noc”.
3. W poniedziałek 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego, jest obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Porządek jak w każdą niedzielę z ofiarami na misje. W tym dniu Schola „Iskierki Miłosierdzia Bożego” będzie śpiewała kolędy od godz. 12.40, następnie Msza św. o godz. 13.00 i po niej dalszy ciąg wspólnego kolędowania. Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła z możliwością nabycia za dobrowolną ofiarę.
4. Także jutro spotkanie opłatkowe dla Grupy Modlitewnej Św. Ojca Pio.
5. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
6. Trwa wizyta duszpasterska. Prosimy o obecności możliwie całej rodziny. Wyczekujmy i zaprośmy księdza do miesz-kania, ponieważ pukanie i dzwonki czasem mogą być nie usłyszane.

P L A N K O L Ę D Y
Wtorek – 7 stycznia od godz. 16.00
 ul. A. Asnyka 58 (od nr 1 do nr 40) – jeden ksiądz
 ul. A. Asnyka 58 (od nr 90 do nr 41) – jeden ksiądz
 ul. A. Asnyka 60 (od pierwszej klatki) – jeden ksiądz

Wtorek – 7 stycznia od godz. 17.00
 ul. A. Asnyka 60 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz

Środa – 8 stycznia od godz. 16.00
 ul. A. Asnyka 59 – jeden ksiądz
 ul. Górnośląska 78 – jeden ksiądz
 ul. Ostrowska 53 – jeden ksiądz
 ul. M. Konopnickiej 25 – jeden ksiądz

Czwartek – 9 stycznia od godz. 16.00
 ul. Cegielniana 5 i Asnyka 30A– jeden ksiądz
 ul. M. Konopnickiej 14-16 (od pierwszej klatki) – jeden ksiądz
 ul. M. Konopnickiej 14-16 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz

Czwartek – 9 stycznia od godz. 17.00
 ul. Ostrowska 51 – jeden ksiądz

Piątek – 10 stycznia od godz. 16.00
 ul. Kolejowa 7 i 1-5 – jeden ksiądz
 ul. Górnośląska 80a i ul. Dworcowa – jeden ksiądz
 ul. Kresowa i Koszałka Opałka (24A i 24B) – jeden ksiądz
 ul. Skalmierzycka i Polna 38 – jeden ksiądz

Sobota – 11 stycznia od godz. 12.00
 ul. A. Asnyka 35, 37 – jeden ksiądz
 ul. A. Asnyka 17 – jeden ksiądz
 ul. A. Asnyka 19 – jeden ksiądz
 ul. Staszica 47 – jeden ksiądz

Poniedziałek – 13 stycznia od godz. 16.00
 ul. Polna 35-45 (od pierwszej klatki) – jeden ksiądz
 ul. Polna 35-45 (od ostatniej klatki) – jeden ksiądz
 ul. Polna 31 – jeden ksiądz