Sakrament namaszczenia chorych jest wielkim darem Bożym, niesie bowiem umocnienie i wsparcie człowiekowi dotkniętemu chorobą czy starością. Można go przyjąć przed poważną operacją oraz w sytuacji zagrożenia życia.
Namaszczenie może być udzielone wielokrotnie, wszystko zależy od stanu zdrowia albo częstotliwości zachorowań danej osoby.
Przed namaszczeniem należy przystąpić do spowiedzi.
Nie można udzielić sakramentu namaszczenia chorych tym, którzy „uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim” i z uporem odmawiają pojednania z Bogiem. 
Sakramentów udziela się wyłącznie ludziom żyjącym.