Sakrament małżeństwa

Dokumenty
1) Akt chrztu z datą nie starszą niż 5 miesięcy wraz z adnotacją o bierzmowaniu
2) Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym) – są  ważne pół roku – lub ksero aktu wcześniej zawartego kontraktu cywilnego
3) Ksero świadectwa z ostatniej klasy szkoły średniej z oceną z religii (w przypadku nie uczęszczania na katechezę, należy ten zakres wiedzy uzupełnić – kontakt z kapłanem w rodzinnej parafii)
4) Zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich w parafii
5) Zaświadczenie z poradni rodzinnej działającej przy parafiach
6) Jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, należy dostarczyć pozwolenie proboszcza parafii ze strony narzeczonej lub narzeczonego
7) dowody osobiste
8) znajomość daty i miejsca I Komunii św.
9) dane świadków (wiek i adres zamieszkania)      

Czynności związane z przygotowaniem uroczystości:
1) Na trzy miesiące przed ślubem należy dostarczyć komplet dokumentów w kancelarii parafialnej w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.
2) Ustalony termin celebracji Sakramentu Małżeństwa potwierdzamy telefonicznie co trzy miesiące. Zgłaszamy także rezygnację z terminu.
3) W tygodniu poprzedzającym zawarcie małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii w celu spisania aktu małżeństwa, wcześniej można dostarczyć zapowiedzi.
4) Prosimy, by zachować religijny, skromny charakter ceremonii ślubnej w kościele i przed kościołem (zakaz sypania czymkolwiek przed kościołem). Wystrój kościoła winien być dostosowany do charakteru religijnego liturgii Mszy św. ślubnej. Najpiękniejszym darem dla młodych małżonków niech będzie przyjęcie Komunii św. podczas Mszy św. ślubnej przez wszystkich uczestników uroczystości; o ten dar można poprosić wysyłając zaproszenia dla gości.

Osoby mieszkające za granicą wszystkie dokumenty przedstawiają w swojej parafii za granicą lub Polskiej Misji Katolickiej, a w Polsce dostarczają zgodę na ślub, dane świadków i zaświadczenie z USC.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

odbędą się w naszej parafii
w dniach: 6.10 – 10.11.2023 r.
po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej: www.drdk.pl
Nauki obejmują 6 kolejnych spotkań w piątki.