Dokumenty:

1) Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
2) Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. przed śmiercią

Czynności poprzedzające uroczystość pogrzebową
1) Termin oraz godzinę pogrzebu należy uzgodnić w kancelarii parafialnej, po uprzednim skontaktowaniu się z zarządem cmentarza, na którym odbędzie się pochówek.
2) Spisanie aktu zgonu w Księdze Zmarłych odbywa się tylko po okazaniu aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.
3) Spisując akt zgonu należy poinformować, w jakiej formie będzie sprawowany pogrzeb (urna czy trumna).
4) Sprawy oprawy muzycznej podczas Mszy pogrzebowej są ustalane z organistą, dotyczy to dodatkowych instrumentów czy śpiewu.
 5) Tzw. Msze św. pogrzebowe można zamawiać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania, a także pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św. pogrzebowej.

Intencje nie są przyjmowane w zakrystii.

Nie mają prawa do pogrzebu kościelnego osoby, które porzuciły wiarę (apostaci czyli ci, którzy przeszli do innych wyznań lub sekt; schizmatycy czyli ci, którzy trwają w herezji), albo wyraziły wobec świadków lub na piśmie wolę, że po śmierci nie życzą sobie pogrzebu kościelnego. (por. stat. 619 I Synodu Diecezji Kaliskiej)

Pamiętajmy, że najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy ofiarować naszym zmarłym jest modlitwa za nich. Wypada więc przed pogrzebem przystąpić do Sakramentu Pokuty i przyjąć Komunię Świętą.