OGŁOSZENIA PARAFIALNE I Niedziela Adwentu

1 grudnia 2019 r.
1. Po śmierci ks. kan. Pawła Kubiaka, proboszcza Parafii w Tursku, Ksiądz Biskup Kaliski z dniem 29 listopada br. ustanowił ks. dr Piotra Górskiego Pasterzem tejże Parafii. W jego miejsce został przysłany jako wikariusz ks. Rafał Wawrzyniak.
2. Dzisiaj rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe. Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00 i 18:30. W Domu Kombatanta Msza św. o godz. 17:15.
W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. z naukami reko-lekcyjnymi o godz. 7:00, ok. 15:15 po Koronce i 18:00. Spowiedź we wtorek 3 grudnia przed Mszami świętymi. Od poniedziałku do środy ok. godz. 19:00 spotkania z młodzieżą.
Ofiary z ostatnich dwóch dni przeznaczone są na dzieło ewangelizacyjne prowadzone przez Rekolekcjonistę: księdza Jerzego Molewskiego z Towarzystwa Chrystusowego, Ogólno-polskiego Moderatora Ruchu Czystych Serc. Prosimy o zabranie programów rekolekcji wyłożonych na stolikach z tyłu kościoła.
3. W poniedziałki i czwartki o godz. 18:45 trwają katechezy neokatechumenalne.
4. W Adwencie będziemy się modlić Jutrznią – modlitwą ranną Kościoła – od poniedziałku do piątku o godz. 6:00 w dolnym kościele, a po niej o godz. 7:00 Msza św. roratnia dla dorosłych.
5. W tym tygodniu Roraty dla dzieci o godz. 15:15 po Koronce do Miłosierdzia Bożego.
6. Spotkanie grupy młodzieżowej w piątki o godz. 16:15.
7. W pierwszy piątek miesiąca, 6 grudnia, okazja do spowiedzi św. od 6:30, od 14:30 i od 17:00. Szczególnie zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania także na Msze św. o godz. 18:00.
8. Także w piątek po Mszy św. o godz. 18:00 spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszamy po jednym przedstawicielu wszystkich grup duszpasterskich.
9. 7 grudnia w pierwszą sobotę miesiąca, Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o godz. 7.00 z różańcem, o 12.00 druga część różańca, o 14.30 trzecia część różańca z koronką i o godz. 17.30 czwarta część.
10. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek przy wyjściu z kościoła na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
11. Spotkanie kandydatów do bierzmowania dla klas I szkół ponad-podstawowych w niedziele 8 grudnia po Mszy św. o godz. 11:30.
12. Spotkane formacyjne Żywego Różańca również w niedziele o godz. 17:00 w dolnym kościele. Intencja modlitewna na miesiąc grudzień: ,,Dziękczynienie za wszelkie łaski otrzymane w roku 2019”.
13. Także w niedzielę na Mszy św. o godz. 18.30 pragniemy podziękować ks. dr Piotrowi Górskiemu za gorliwą posługę w naszej Parafii.
14. Modlitwę do Św. Michał Archanioła przenosimy na poniedziałek 9 grudnia na Msze św. i nabożeństwo o godz. 18:00.
15. 13 grudnia spotkanie „Stand Up” w Katedrze Kaliskiej o godz. 19:30. Zapraszamy także młodzież przygotowującą się do bierzmowania.
16. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę 21 grudnia przed Świętami Bożego Narodzenia. Prosimy o do-datkowe zgłoszenia.
17. W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia we Wrocławiu odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę z Taize. Zapisy na wyjazd u ks. Marka.
18. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, kalendarzy na 2020 rok i poświęconych opłatków wystawionych przy ołtarzu, z których dobrowolne ofiary są przeznaczone na ogrzewanie i remonty. Nadmieniamy, że Parafia nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków po domach.