zaprasza na wykłady z cyklu
BIBLIA

Świat – Słowo – Spotkanie

w każdą trzecią sobotę miesiąca, godz. 09.00 – 13.00

Aula Technikum Św. Józefa, Kalisz, ul. Złota 144.

Rozpoczęcie: 15 października br.

Zapraszamy dotychczasowych jak i nowych
słuchaczy.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu: 20 zł

Tegoroczni wykładowcy:
Ks. Dr Krzysztof Kowalik, Ks. Dr Przemysław Talaga,

Ks. Grzegorz Mączka, Ks. Witold Morozowicz, Ks. Piotr Bałoniak


Tegoroczne tematy:

* Abraham. Długa droga do wiary

* Mojżesz. Jak się nauczyć pokory?

* Księga Sędziów. Prostota łaski w pogmatwanych historiach

* Prorocy. Czy tylko w biblijnym Izraelu?

* Czym prorocy biblijni różnili się od innych?

* Powołanie, czyli jak zostać prorokiem?

* Orędzie proroka od objawienia do księgi

* Eliasz. Człowiek wiary i jej obrońca

* Natan. Prorok nawrócenia i zwiastun Mesjasza

* Amos. Prorok z Judy w Izraelu.

* Ozeasz. Prorok Królestwa Północnego

* Sofoniasz. Prorok gniewu i przestrogi

* Ezechiel. Prorok wygnania i nadziei

* Ewangelia Św. Jana – zagadnienie autorstwa i teologia

* Ewangelia św. Jana – sakramentologia i eschatologia

* List do Rzymian – Nowe życie wierzących na podstawie Rz 5-8

* Gniew Boży w ujęciu świętego Pawła

Informacje i zapisy:
szkolabiblijna@diec.pl